AFS - I Patna- (2020) Selection Status

0=Not recevied  1=Received.

List I

Serial

SID

Full Name

Hard copy received

Confirmation received

1

31453

Mr Chiranjib Choudhury

1

1

2

31464

Mr. Muneer Nabi

 

0

3

31472

Ms. Sakeena Bano

 

0

4

31478

Mr Gaurav Gaurav

 

1

5

31506

Ms Shivasiva Priyaa R S

1

1

6

31550

Mr. Pritam Kumar Bhoi

1

1

7

31554

Mr. Sourav Mandal

1

1

8

31558

Ms. Sonal Nirwal

1

1

9

31559

Ms Kamna Pradip Laghate

 

0

10

31561

Ms. Seema Jangir

1

1

11

31569

Mr. Santanu Mondal

1

1

12

31571

Mr. Rajat Singh

1

0

13

31573

Mr. Abhishek Pandey

 

0

14

31578

Mr. Raja Rawat

 

1

15

31581

Mr. Bharat Pratap Chauhan

1

1

16

31614

Mr. Shivansh Pandey

1

1

17

31641

Mr Santosh Kumar

1

1

18

31643

Mr. Sachin Kumar

1

1

19

31728

Mrs. Kiran Meena

1

1

20

31784

Mr. Bhuban Chandra Deuri

1

1

21

31789

Ms. Rinchin Drema

1

1

22

31793

Mr. Arpit Dwivedi

1

1

23

31834

Mr. Amit Kumar

1

1

24

31845

Mr Manab Kundu

1

0

25

31865

Ms Khetjing Moungkang

1

1

26

31866

Ms Amita Devi

1

0

27

31954

Mr. Satish Kumar

 

1

28

31969

Ms Mopi Ado

1

0

29

31992

Mr Rohan Joy

1

1

30

31996

Mr Ajay Kumar

 

0

31

32121

Ms. Astha Agrawal

1

1

32

32122

Ms. Praveen Manju

1

1

33

32174

Mr. Kousik Bhattacharya

1

1

34

32175

Mr. Dwaipayan Mishra

1

1

35

32180

Ms. Anshika Tanwar

1

1

36

32188

Mr. Kisan Bhoi

1

1

37

32218

Mr. Prasanta Sahoo

1

1

38

32257

Ms. Ankita Parashar

1

1

39

32314

Mr. Shiva Chaudhary

 

0

40

32318

Ms. Amrita Singh

1

1

41

32331

Ms. Gunjan Rani

1

0

42

32348

Ms Sushmita Rawat

1

1

43

32432

Mr. Sridhar T

 

0

44

32472

Mr. Shivarama K N

 

0

 List II

Serial

SID

Full Name

Hard copy received

Confirmation received

1

31454

Mr. Bijoy Das

1

 

2

31462

Mr Anuj Kumar Sirohi

1

 

3

31505

Ms Suvetha R.

1

 

4

31517

Mr. Dinesh Kumar Yadav

1

 

5

31529

Mr. Anubhav Sharma

 

 

6

31600

Ms. Aroonima Sahoo

1

 

7

31651

Mr. Vishal Pradhan

1

 

8

31655

Mr Udit Raj

1

 

9

31783

Mr Sumit Sah

 

 

10

31848

Ms Anjali Shriwastawa

1

 

11

31914

Mr. Sandeep Bhatnagar

 

 

12

31963

Mr Riyajur Rahman

1

 

13

32007

Mr Artatrana Suna

1

 

14

32263

Mr. Abhishek Senapati

1

 

15

32319

Ms Haritha T

1

 

16

32474

Ms. Nidhi Bisht

1

 

17

32475

Mr. Ranjit Kumar

 

 

18

32477

Ms. Suruchi Maindola

1

 

19

32484

Mr. Sachin Manjunath Naik