AFS - I Nanded (2020) Selection Status

0=Not recevied  1=Received.

List I

Sr.

SID

Full Name

Hard copy received

Confirmation received

1 31430 Ms Ritika Singh  1 1
2 31509 Ms. Somya  
3 31510 Ms. Sahaya Jenifer A  
4 31527 Mr. Arun Kumar
5 31531 Mr. Hariom Sharma  
6 31543 Mr Pranav Kumar  1 1
7 31547 Ms. Rakhi Yadav  
8 31549 Mr Shubham Kumar  
9 31563 Ms Bhuvaneshwari Ganesan  1
10 31568 Mr. Krishnendu Paul  1
11 31575 Mr. Prem Dagar   1
12 31584 Ms. Shilpi Kumari  1
13 31660 Ms Swati Antal   0
14 31662 Ms. Smita Negi  1
15 31675 Ms Archana S  1 1
16 31768 Mr. Neeraj Garakoti  1
17 31769 Mr Rajesh Sayanna Teppawar  1
18 31862 Ms. Divya Aggarwal  1
19 31883 Mr. Umar Hussain Mir  1
20 31884 Mr Parveiz Nazir Lone  1
21 31913 Mr. Kavit Akhilesh Nanavati  1
22 31920 Ms. Reeta Yadav  1
23 31922 Mr. Deepak Madhukar Bakal  1
24 31941 Ms. Shivani Goel  1
25 31961 Mr. Pawan Kumar 1
26 31993 Mr Gyanendra Kumar Verma  1
27 32154 Mr Thirumalai A 1
28 32186 Ms. Neha Neha 1
29 32244 Mr. Pratip Nandi  1
30 32282 Mr. Shivam Rawat  1
31 32283 Ms. Monika Bisht  1
32 32289 Mr. Abhit Chandra Pramanik  1
33 32299 Ms. Stanzin Dolkar  1
34 32379 Mrs. Ashitha Tom  1
35 32384 Mr. Akshay Saini  1
36 32418 Ms Shalini Sharma  1
37 32428 Mr Anik Pramanick  
38 32429 Ms. Parmeet Kaur Chahal  
39 32441 Mr. Mohd Asim  
40 32444 Mr. Mohammad Ahmad   1
List II
1 31722 Mr. Akshay Sant  1  1
2 31778 Mr. Raju Yadav  1  1
3 32022 Mr. Sayan Pal  1  1
4 32115 Mr. Kunal Arun Borse  1 1
5 32195 Mr Panneer Selvam A   0
6 32246 Mr. Pawan Singh Mehta  1
7 32325 Ms. Kavitha S  1  1
8 32051 Mr. Arun Digambar Nagargoje  1  1
9 32066 Ms. Shitalben Hiteshkumar Joshi 1  
10 32199 Mr. Vishal Sharma 1  1
11 31634 Mr. Basweshwar Laxman Jakore  1  1
12 31869 Mr Prashant Gurulingayya Swami    1
13 31875 Mr. Rahul Dattatraya Jejurkar  1  
14 31967 Mr. Deepak Damodhar Pathave  1  1
15 32296 Ms. Bhumi Shailesh Amin  1  
16 32460 Mr. Shaikh Wajid Majid  1  1
17 31433 Mr. Awniya Kumar  1  0
18 31448 Mr Sankar S  1
19 31642 Ms. Anu Dhochak  1  1
20 31801 Km. Aastha Panwar  1  1
21 31802 Ms. Manavi Gilotra  1  1
22 31822 Ms. Aparna Rawat  1  1
23 31850 Ms Amthul Muqheet  1  1
24 31902 Mr. Varadharaj M Manivannan    1
25 32099 Mr. Gajanan Chandrakant Done 1  1
26 32156 Ms Anitha G 1  1
27 32238 Ms. Shristi Tiwari 1  
28 32356 Mr. Abdullah Abdullah    1